מרכז נועם לנוער מצטיין

מרכז לפעילויות הנוער בפקולטה למתמטיקה בטכניון

ENGLISH

אודותינו

מרכז נועם פועל בפקולטה למתמטיקה בטכניון במטרה לטפח כשרונות מתמטיים של בני נוער ולפתוח בפניהם את העולם המדהים והחשוב של מתמטיקה ושימושיה המעשיים. המרכז מארגן את הפעילויות הבאות:

בנוסף מרכז נועם משתתף בפירסום נטגר - כתב העת המתמטי לנוער ולכל שוחרי מתמטיקה.

צוות המרכז