מרכז נועם לנוער מצטיין

מרכז לפעילויות הנוער בפקולטה למתמטיקה בטכניון

ENGLISH

תחרות גרוסמן

אולימפיאדת המתמטיקה על שם פרופ' ירמיהו גרוסמן היא תחרות המתמטיקה השנתית הותיקה בארץ, שתחילתה בשנת 1960. התחרות נערכת בחסות הפקולטה למתמטיקה בטכניון. נושאי הבחינה באים מתחום המתמטיקה האלמנטרית, כאשר השאלות הן בעיות אתגר לא שגרתיות.

תנאי ההשתתפות והרשמה

התחרות פתוחה לבני נוער עד גיל 19, או חיילים בשרות חובה, ובתנאי שטרם סיימו את לימודיהם לתואר ראשון.

לזוכים בשלושת המקומות הראשונים יוענקו פרסים כספיים בסך של 2500, 2000 ו-1500 ש"ח. כמו כן, יינתנו מענקי לימוד בסך 2500 ש"ח ל- 6-10 מהמצטיינים, בבואם ללמוד בפקולטה למתמטיקה בטכניון.

בעיות ותוצאות התחרות משנים קודמות