מרכז נועם לנוער מצטיין

מרכז לפעילויות הנוער בפקולטה למתמטיקה בטכניון

ENGLISH

לו"ז משוער במחנה קיץ תומבה 17/19

 

שעות פעילות הערות
8:00 – 7:00 חופשי (השכמה)  
9:00 – 8:00 ארוחת בוקר  
10:00 – 9:00 הרצאה  
12:45 – 10:00 עבודה בקבוצות עם המדריכים  
14:00 – 13:00 ארוחת צהריים  
15:00 – 14:00 עבודה בקבוצות ללא מדריכים  
16:00 – 15:00 עבודה בקבוצות עם המדריכים  
17:00 – 16:00 המשך עבודה בקבוצות ללא מדריך 16:00 ארוחת ביניים
20:30 – 17:00 חופשי 19:30 - 18:45 ארוחת ערב
22:30 – 20:30 פעילות חברתית 22:30 ארוחת לילה