Welcome to the Department of Mathematics

News

אני שמח להודיע כי בסמסטר אביב תשע"ה, נבחרו על-פי ציוני משאל המרצה הטוב

מרצה מצטיינת טכניונית (הצטיינות יתרה בהוראה):

לודה מרקוס, לידיה פרס-הרי, עליזה מלק ציון.

ציון לשבח על הצטיינות בהוראה:

רון הולצמן, רועי משולם, רוס פינסקי, אדי מאיר-וולף, דניאלה אבידן, לודה מרקוס, אביב צנזור, שוקי ארושס, סילביה בהר.

ברכות לכולם על הזכייה!

אלי

ברכות לאורי שפירא על זכייתו בפרס קריל (KRILL) לשנת תשע"ה.

פרס קריל ניתן על הצטיינות מדעית ומוענק יל ידי קרן וולף היוקרתית.

הפרס הוא אות כבוד לאורי, לפקולטה למתמטיקה ולטכניון כולו.

Faculty Activities
Math Club - פרופ"מ אמיר יהודיוף
06/05/2015, Wednesday, 16:30
Type : Seminar
Name : Math Club
Title : למידה ודחיסה
Speaker : פרופ"מ אמיר יהודיוף
Place : Amado 231, Technion
Abstract    

פרופ"ח אמיר יהודיוף

הפקולטה למתמטיקה

הטכניון

Assistant Professor Amir Yehudayoff

Department of Mathematics

Technion

 Math club 6.5.15

למידה ודחיסה

כיצד ניתן להגדיר למידה באופן מתמטי?

האם דחיסה של מידע היא חלק הכרחי בלמידה?

האם יש דרך להבדיל בין מושגים שקל ללמוד למושגים שקשה ללמוד?

נדון בשאלות אלו ועוד, ובקשרים שלהן לתחומים שונים במתמטיקה.

Learning and compressing

How can we define learning?

Is compression essential for learning?

Can we characterize the difficulty of learning?

We shall discuss these and related questions, and their connection to various areas in mathematics.

 ההרצאה תהיה בעברית

The lecture will be in Hebrew

Files : Poster
Submitted by : Shiri Kaplan-Shabat, mathsec@tx.technion.ac.il
Event № : 60
http://www.math.technion.ac.il/Site/events/EvntOffices/event.php?eid=eo60
Nonlinear Analysis and Optimization Seminar - Tadeusz Kuczumow (UMCS, Lublin)
07/05/2015, Thursday, 14:30
Type : Seminar
Name : Nonlinear Analysis and Optimization Seminar
Title : Recent results in the fixed point theory of holomorphic mappings
Speaker : Tadeusz Kuczumow (UMCS, Lublin)
Place : Room 719, Amado Mathematics Building, Technion
Abstract    

In this talk we describe the limiting behavior of the Kobayashi distance and use our results to construct families of domains which are used in a fixed point theorem for holomorphic self-mappings of Cartesian products of bounded and convex domains in a complex Banach space. We also obtain a Wolff-Denjoy type theorem. This is joint work with Monika Budzy\'nska and Simeon Reich. Please note unusual day and place!

Submitted by : Simeon Reich, sreich@tx.technion.ac.il
Event № : 58
http://www.math.technion.ac.il/Site/events/EvntOffices/event.php?eid=eo58
07/05/2015, Thursday, 14:45
Type : Seminar
Name : Groups, Dynamics and Related Topics
Title : Unobstructed symplectic packing for tori
Speaker : Michael Entov
Place : Amado 814, Technion
Abstract    
This week the GDRT seminar will be combined with the Geometry/Topology Seminar.  We will take a break somewhere around the 50 min to 1 hour mark and then we will continue up to at most an hour depending on how the talk progresses.

ABSTRACT: The symplectic packing problem is one of the major problems of symplectic topology - it concerns packing symplectic manifolds by symplectically embedded shapes (e.g. balls, polydisks etc.). In this talk I will discuss why an even-dimensional torus T equipped with a linear symplectic form admits an unobstructed symplectic packing by any collection of balls - that is, any finite collection of disjoint standard symplectic balls admits a symplectic embedding to T, as long as their total volume is less than the volume of T. The proof uses a number of powerful rigidity results from complex geometry. The unobstructed symplectic packing 
of the torus T by balls can be used to prove the unobstructed symplectic packing of T by any number of equal polydisks (or any number of equal cubes), provided the cohomology class of the linear symplectic form on T is not proportional to a rational one. The proof of the latter corollary involves Ratner's orbit closure theorem.

This is a joint work with M.Verbitsky.

Submitted by : Dustin Mayeda, dmayeda@tx.technion.ac.il
Event № : 1485
http://www.math.technion.ac.il/Site/events/EvntOffices/event.php?eid=tm1485
Colloquium - Vladimir Mazya (Liverpool & Linkoping)
11/05/2015, Monday, 15:30
Type : Colloquium
Name : Colloquium
Title : Analytic criteria in the qualitative spectral analysis of the Schrodinger operator
Speaker : Vladimir Mazya (Liverpool & Linkoping)
Place : Sego 1, Technion
Abstract    

A number of topics in the qualitative spectral analysis of the  Schr\"odinger operator $-\Delta + V$ are surveyed. In particular,  results concerning the positivity and semiboundedness of this operator. he attention is focused on conditions both necessary and sufficient, as well as on their sharp corollaries.

Submitted by : Ram Band, ramband@tx.technion.ac.il
Event № : 67
http://www.math.technion.ac.il/Site/events/EvntOffices/event.php?eid=eo67
PDE and Applied Mathematics Seminar - Peter Gordon (The University of Akron)
12/05/2015, Tuesday, 14:30
Type : Seminar
Name : PDE and Applied Mathematics Seminar
Title : Eventual self-similarity of solutions for the diffusion equation with nonlinear absorption and a point source
Speaker : Peter Gordon (The University of Akron)
Place : Amado 814, Technion
Abstract    

In this talk I will discuss a transient dynamics describedby the solutions of the reaction-diffusion equations in which thereactionterm consists of a combination of a superlinear power-law absorptionand a time-independent point source. In one space dimension,solutions of these problems with zero initial data are known toapproach the stationary solution in an asymptotically self-similarmanner. Here I will show that this conclusion remains true in twospace dimensions, while in three and higher dimensions the sameconclusion holds true for all powers of the nonlinearity not exceedingthe Serrin critical exponent. The analysis requires dealing withsolutions that contain a persistent singularity and involves avariational proof of existence of ultra-singular solutions, aspecial class of self-similar solutions in the considered problem.

Submitted by : Ram Band, ramband@tx.technion.ac.il
Event № : 62
http://www.math.technion.ac.il/Site/events/EvntOffices/event.php?eid=eo62
Center for Mathematical Sciences Activities
18/05/2015, Monday, 09:00 - 21/05/2015, Thursday, 16:00
Type : Conference
Name : CMS
Title : Conference in honor of Lin's 80th Birthday
Speaker :
Place : Batler, Technion
Announcement    

Center for Mathematical Sciences

Conference on

Algebraic Geometry, Braids, Analysis

Technion - Israel Institute of Technology, Haifa, Israel

May 18 - May 21, 2015

The conference is held on the occasion of

Professor Vladimir Lin's 80th birthday

Registration is now closed.

 The aim of this conference is to bring together researchers working on algebraic geometry, braids, and analysis, and to discuss some of the recent developments and to identify important problems and new research directions.

 

To the conference page

  

The conference is supported by

The Center for Mathematical Sciences at the Technion

and

The  Gelbart Institute for Mathematical Sciences, Bar-Ilan University

 

Scientific Committee: Joan Birman, Mikhail Sodin, Evgeniĭ Gorin

Organization Committee: Yehuda Pinchover, Michail Zhitomirskii

 

For further information please contact: Shiri Kaplan-Shabat (Conference Coordinator),

E-mail cms@math.technion.ac.il ; Phone: +972-(0)4-8294278

Conference Web page: http://www2.math.technion.ac.il/~pincho/Lin/index.html

Files : Poster
Submitted by : cms@math.technion.ac.il
Event № : 33
http://www.math.technion.ac.il/Site/events/EvntOffices/event.php?eid=eo33
17/06/2015, Wednesday, 09:00 - 24/06/2015, Wednesday, 16:00
Type : Workshop
Name : CMS
Title : Generalizations of Symmetric Spaces
Speaker :
Place : Nachsholim Resort, Technion
Announcement    

ERC                CMS

Workshop on Generalizations of Symmetric Spaces

17th-24th June, 2015

Registration is now closed

An e-mail will be sent in the next few days to thoses registered. If you have registered and did not recieve an e-mail by April 12, please contact cms@math.technion.ac.il

Important Note: When booking your flight, please take into consideration that the conference shuttle leaves on June 17th at 11:30am from Binyamina railway station, which is one hour by train from Ben Gurion airport. We thus recommend that you arrive either in the early morning of the 17th, or at the 16th. In the latter case we can help you find accommodation in Tel Aviv or Haifa for the night.

The  following mini-courses will be given:

Michel Brion (Institute Fourier) "Spherical Varieties"

Kai-Uwe Bux (Universität Bielefeld) "Finiteness Properties of Arithmetic Groups"

Dima Gourevitch (Weizmann Institute) "Multiplicity One Spaces"

Bertrand Rémy (École Polytechnique) "Compactifications of Buildings"

 

Contributed talks by:

Peter Abramenko, Avraham Aizenbud, Uri Bader, Alex Jay Feingold, Maxim Gurevich, OskarHamlet, Max Horn, David Hume, Shachar Carmeli, Alexander Kemarsky, Yury Neretin, Andrei Rapinchuk, Eitan Sayag, Aleksy Tralle.

Organizers: Tobias Hartnick (Technion), Aloysius Helminck (NC State University), Ralf Köhl (JLU Gießen), Amos Nevo (Technion)

For further administrative information please contact: Shiri Kaplan- Shabat, Workshop Coordinator

Phone: +972-(0)4-8294276\8 Fax: +972-(0)4-8293388 E-mail: cms@math.technion.ac.il

Files : PosterProgram
Submitted by : cms@math.technion.ac.il
Event № : 34
http://www.math.technion.ac.il/Site/events/EvntOffices/event.php?eid=eo34
12/07/2015, Sunday, 09:00 - 16/07/2015, Thursday, 16:00
Type : Workshop
Name : CMS
Title : Coloring Graphs at the Technion
Speaker :
Place : T.B.A, Technion
Announcement    

Coloring Graphs at the Technion

Graph Coloring and Chi –boundedness with Algebra, Topology and Probability

The goal of this informal workshop is to bring together researchers in an attempt of a focused attack on some long standing problems in graph coloring. The workshop will deal with variants on classical graph coloring, and related problems, such as cooperative colorings, χ-boundedness, Reed's conjecture and strong colorings.

We have gathered a group of experts in a broad spectrum of areas of Discrete Mathematics, and we hope to benefit from their diverse branches of expertise. Thus, we expect to use approaches such as topological methods, structural tools and the probabilistic method.

 

Supported by the Elisha Netanyahu Institute of Advanced Studies in Mathematics

 Organizers: Ron Aharoni, Eli Berger, Maria Chudnovsky, Roy Meshulam

For further administrative information please contact: Shiri Kaplan-Shabat, Workshop Coordinator Phone: +972-(0)4-8294278 Fax: +972-(0)4-8293388 E-mail:  cms@math.technion.ac.il

Submitted by : cms@math.technion.ac.il
Event № : 35
http://www.math.technion.ac.il/Site/events/EvntOffices/event.php?eid=eo35